Monday, June 6, 2011

Keputusan Peperiksaan Semester II Sesi Akademik 20102011


PEKELILING AKADEMIK BIL. 16/2011


Semua Pelajar Program Prasiswazah
Saudara/i,


KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER II SESI AKADEMIK 2010-2011


Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester II Sesi Akademik 2010-
2011 boleh disemak menerusi web di alamat http://www.ukm.my/smpweb dan menerusi
gerbang SMS-UKM dengan menaip maklumat berikut:

UKM RESULT< No MyKad/Passport> dan hantar ke 15888

Semakan boleh dibuat mulai 8 Jun 2011. Manakala slip keputusan peperiksaan rasmi
akan dihantar ke alamat tetap pelajar mulai 13 Jun 2011.

Sekian, untuk perhatian dan tindakan saudara/i, terima kasih.


‘KUALITI TERAS KECEMERLANGAN

Ruj : UKM 3.6.1/224/11 Jld.VI
Tarikh: 31 Mei 2011

0 comments:

Entri Hit Tertinggi

ASPIRASI UKM. Powered by Blogger.