DASAR & PERJUANGANDASAR


  • Mendokong aspirasi universiti bagi melahirkan masyarakat yang berilmu dan berdaya saing.
  • Menerapkan nilai-nilai kerohanian dan kesedaran sivik kepada mahasiswa sebagai benteng dalaman dan jati diri yang kukuh
  • Membentuk semangat perpaduan tanpa mengira agama bangsa dan budaya
  • Membantu ke arah pembangunan mahasiswa melalaui program-program universiti
  • Menentang idealisme-idealisme yang berfikiran sempit bagi memelihara keharmonian masyarakat kampus
  • Memupuk hubungan dan kerjasama
PERJUANGAN


  • Membina masyarakat kampus yang harmoni selaras aspirasi universiti dengan menerapkan dasar seperti di atas
  • Tidak mencampuri urusan yang tidak memberi kepentingan kepada mahasiswa sebaliknya lebih menumpukan terhadap membentuk mahasiswa cemerlang dari segi akademik dan sahsiah
  • Bersama-sama universiti di dalam apa jua keadaan dan membawa imej yang baik kepada  masyarakat luar yang erat di kalangan mahasiswa dengan pihak pengurusan kolej,fakulti dan universiti.

Entri Hit Tertinggi

ASPIRASI UKM. Powered by Blogger.