Monday, February 27, 2012

PENTING ! PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT BAGI PELAJAR UKM KINI DIBUKA!Assalammualaikum dan Salam ASPIRASI. Dimaklumkan bahawa pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia semester 2 sesi 2011/2012 yang layak boleh memohon bantuan Tabung Amanah Zakat UKM dari 27 Februari 2012 (HARI INI) sehingga 1 Jun 2012.


IKLAN BANTUAN ZAKAT KEPADA PELAJAR UKM BAGI SEMESTER 2 2011/2012

Syarat-syarat permohonan:
i. Pemohon mestilah beragama ISLAM
ii. Pemohon adalah Pelajar UKM SEPENUH MASA dan BERDAFTAR pada semester berkenaan
iii. Pemohon hanya dibenarkan memohon SEKALI pada setiap SEMESTER
iv. Pelajar SEMESTER 1 tahun Pertama di UKM perlu memohon di Pusat Zakat Negeri Masing-masing

Dokumen sokongan (semua dokumen salinan perlu disahkan) yang perlu disertakan:
i. Salinan Kad Pengenalan
ii. Salinan Kad Matrik Pelajar
iii. Salinan Surat Pengesahan Pendapatan (Ibu dan Bapa atau Penjaga) 
YANG TERKINI
a) Penyata/ Slip Gaji TERKINI (Ibu dan Bapa atau Penjaga) bagi yang bekerja dan memperolehi penyata/slip/baucar gaji ATAU

b) Penyata Pencen TERKINI (Ibu dan Bapa atau Penjaga) bagi yang telah bersara dari perkhidmatan awam (Penyata pencen terkini boleh didapati di laman http://apps.jpapencen.gov.my/index.php ) ATAU

c) Surat Pengesahan Pendapatan TERKINI (Ibu dan Bapa atau Penjaga) bagi yang bekerja sendiri / tidak bekerja – (disahkan oleh Penghulu/Ketua Kampung/Nazir Masjid/ Ketua Mukim di mana ibubapa/ penjaga pemohon tinggal sahaja)

d) Surat Pengesahan Pendapatan oleh Pengurus FELDA / FELCRA beserta resit Jualan Hasil Bulan Terkini
e) bagi ibu bapa yang menguruskan hasil Tanaman Sendiri dan bukan dibawah FELDA / FELCRA sila sertakan surat pegesahan pendapatan oleh Penghulu/Ketua Kampung/Nazir Masjid/ Ketua Mukim di mana ibubapa/ penjaga pemohon tinggal sahaja beserta Resit Jualan Hasil Bulan Terkini.


iv. Salinan Keputusan Peperiksaan TERKINI
v. Salinan kad memeluk Islam (bagi saudara baru – kurang dari tempoh 5 tahun)
vi. Salinan laporan perubatan dari Doktor yang lengkap (jika memohon bantuan perubatan)
vii. Salinan laporan Polis (jika memohon bantuan musibah)
viii. Salinan Sijil Kematian (bagi mengesahkan kematian ibu/bapa/penjaga pemohon)
ix. Salinan Sijil Cerai (bagi ibubapa/ penjaga pemohon yang bercerai)

Nota Penting:
i. Kesemua dokumen salinan hendaklah disahkan terlebih dahulu
ii. Permohonan dibuka dari 27 FEBRUARI 2012 sehingga 1 JUN 2012
iii. Semua permohonan perlu melalui sesi temubual dengan pegawai Unit Zakat UKM bagi melancarkan proses permohonan.iv. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
v. Sila pastikan permohonan dibuat di atas dasar benar-benar memerlukan sahaja.

Cara Memohon:
i. Anda sebagai pemohon perlu pergi ke alamat http://www.ukm.my/bendahari/zakat.php
ii. Anda perlu mendapatkan nombor id terlebih dahulu bagi pengisian borang permohonan zakat pelajar (Menu A). SILA INGAT NO. ID ANDA.
iii. Menggunakan no. id tersebut, anda perlu mengisi borang permohonan zakat pelajar secara atas talian (on-line) (Menu B).
iv. Anda perlu mengisi setiap maklumat yang berkaitan dan yang diperlukan di dalam borang tersebut dengan betul supaya proses penyerahan borang berjalan dengan lancar.
v. Anda perlu mencetak setiap halaman borang yang telah diisi. (Menu C)
vi. Anda perlu menandatangani borang yang telah dicetak tersebut pada ruangan yang disediakan.
vii. Sila semak kembali maklumat pada borang permohonan dan dokumen sokongan yang perlu disertakan sebelum menghantar borang tersebut untuk pengesahan Pegawai Kumpulan A di UKM atau Pegawai Unit Zakat UKM.
viii. Borang yang telah lengkap hendaklah di hantar ke Unit Zakat, One Stop Centre, Bangunan Pusanika, 43600 UKM Bangi, Selangor. (Hanya pelajar dari Kampus Kuala Lumpur dan PPUKM sahaja yang dibenarkan membuat penghantaran borang melalui pos)
ix. Sila pastikan anda ditemubual oleh pegawai Unit Zakat UKM ketika menyerahkan borang permohonan bersama dokumen sokongan, oleh itu adalah lebih baik penyerahan dokumen tidak melalui wakil (pengecualian hanya kepada pelajar di Kampus Kuala Lumpur dan PPUKM di mana temubual akan dilakukan melalui telefon)
x. Jika ada pembetulan maklumat, anda boleh mengemaskini borang anda dengan menggunakan id yang diperolehi pada Menu A dan sila maklumkan sebarang perubahan maklumat kepada pegawai Unit Zakat UKM.
xi. Segala maklumat yang diberikan oleh anda adalah di bawah tanggungjawab anda.
xii. Sebarang pertanyaan sila hubungi Talian Zakat (03 8921 3784)


KLIK SINI untuk lampiran. Sekian, 


Teguh, Setia, Bersatu !

0 comments:

Entri Hit Tertinggi

ASPIRASI UKM. Powered by Blogger.