Sunday, October 30, 2011

Festival Nasyid MAKUM 2011

                                       Pusat Kebudayaan JPPel menjemput semua warga universiti untuk hadir menyaksikan Festival Nasyid MAKUM 2011 yang menampilkan 18 buah IPTA mengalunkan suara beradu nasib dalam pertandingan nasyid yang bertemakan “1 Malaysia” .OBJEKTIF :
 1. Menyediakan medium yang berupaya menyalurkan serta merealisasikan gagasan 1 Malaysia melalui suntikan rasa kecintaan para pelajar terhadap bidang seni budaya dengan mengenali dan mendalami nasyid melalui pencampuran mahasiswa dari pelbagai IPTA.
 2. Merealisasikan visi dan misi universiti dalam melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan berpotensi untuk terus maju melalui sistem pembelajaran sepanjang hayat.
 3. Menampil serta mempromosikan nasyid di kalangan pelajar dari IPT seluruh negara.
 4. Memupuk sifat kerjasama, tolak ansur dan muafakat di kalangan pelajar yang berbeza dari segi latar belakang dan budaya melalui kerja berkumpulan serta membentuk semangat berpasukan.
 5. Menggalak, memperkembang dan memartabatkan seni nyanyian nasyid sebagai warisan kebudayaan bangsa yang wajar dipelihara agar dapat dinikmati dan dihayati oleh generasi pada masa hadapan.
 6. Mewujudkan jalinan persefahaman, perpaduan, perkongsian dan kerjasama erat antara institusi-institusi pengajian tinggi (IPT) Malaysia menerusi program kesenian dan kebudayaan.

PENYERTAAN :

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 3. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 4. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 5. Universiti Sains Malaysia (USM)
 6. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 7. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 8. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 9. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 10. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 11. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 12. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 13. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 14. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 15. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 16. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Berikut merupakan aturcara majlis pada malam ini ; 

 • Tarikh : 30 Oktober 2011 
 • Masa : 2.00 petang (sesi I) dan 8.00 malam (sesi II) 
 • Tempat: DECTAR UKM

SEMUA DIJEMPUT HADIR. MASUK ADALAH PERCUMA.

0 comments:

Entri Hit Tertinggi

ASPIRASI UKM. Powered by Blogger.