Saturday, November 19, 2011

Isu Keprihatinan terhadap keselamatan dan kebajikan warga FST

                              Berikutan dengan respon daripada pelajar FST, satu rondaan dan tinjauan sempat juga dilakukan sebelum cuti pertengahan semester yang lepas. Hasil tinjauan didapati bahawa terdapat serba sedikit kekurangan di beberapa bangunan di FST yang perlu diambil perhatian oleh pihak pengurusan FST.

Penggunaan mesin minuman air RO sekali lagi menjadi isu utama dalam perbincangan ini. Menurut Prof. Sahrim, Dekan FST, isu ini telah dibangkitkan oleh pengurusan FST ke peringkat pengurusan university.Operator yang sedia ada itu akan ditukar sekiranya masalah pembekalan mesin minuman air RO masih berlaku.

Selain itu, beberapa tempat di bangunan FST perlu dibaiki dengan keadaan sekarang yang menimbulkan kesulitan dan mampu mengancam keselamatan pelajar. Bersertakan gambar di sini untuk kefahaman semua. Yang Berbahagia Prof Sahrim juga memandang serius perkara ini dan tindakan akan diambil dengan segera.

Wilfred Mok Kok Hoe
MPP FST 2010/2011
Perabot lupus yang menghalang laluan pelajar

Alat pemadam api yang terkunci tetapi tiada kunci.

Pengendalian pelupusan perabot yang tidak sesuai.

Perabot yang rosak tidak diurus dengan baik


0 comments:

Entri Hit Tertinggi

ASPIRASI UKM. Powered by Blogger.